Πρόσφατες Προπονήσεις

2η προπόνηση νέων 2010 - το σύστημά μας

17. Αγοραστικά συστήματα

7 - Ανάλυση διανομών Πανελ. Νέων

5 - Bidemups συναγωνισμού

4 - Κόντρες και συναγωνισμός

Θεωρία συναγωνιστικών αγορών

Η τυποποιημένη διαδικασία παιξίματος

Το προφίλ του πρωταθλητικού παίκτη