Νέα - Ανακοινώσεις

1η Προπόνηση (Συνάντηση) του τμήματος νέων

Καλούνται όσοι νέοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την πρώτη προπόνηση του προγράμματος για νέους κάτω των 26 της ΕΟΜ.

Τόπος: Οι εγκαταστάσεις του Αθηναικού Ομίλου Μπριτζ, Μιχαλακοπούλου 181, τηλ. 2107759674-5

Χρόνος: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009, 19:00.

Προπονητής: Ι. Μηλιτσόπουλος

Θέματα

  1. Καταγραφή των συμμετεχόντων και ενδεχόμενος χωρισμός τους σε τμήματα.

  2. Διάλεξη για την νοοτροπία που απαιτεί το πρωταθλητικό μπριτζ.

Για περισσότερες πληροφορίες Ν. Δελημπαλταδάκης, 694 8593886.