Νέα - Ανακοινώσεις

Προπονήσεις προεθνικής Νέων

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ, στη συνεδρίασή του, στις 8 Φεβρουαρίου 2009, αποφάσισε να αναθέσει, τις προπονήσεις Νέων στους Ι. Μηλιτσόπουλο και Ν. Δελημπαλταδάκη.

Συγκεκριμένα ο πρώτος ορίζεται να αναλάβει τον τομέα προπονήσεων με φυσική παρουσία, ενώ ο δεύτερος τις προπονήσεις μέσω διαδικτύου.

"Νέοι" για το αγωνιστικό μπριτζ θεωρούνται όσοι έχουν ηλικία κάτω των 26 ετών και δικαιούνται να συμμετέχουν στους αντίστοιχους Ελληνικούς και διεθνείς αγώνες.

Για τον τομέα προπονήσεων μέσω διαδικτύου σε μεγάλο βαθμό θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του παρόντος δικτυακού τόπου bridge.edu.gr.