Νέα - Ανακοινώσεις

5η Online προπόνηση του τμήματος νέων

Τόπος: ΒΒΟ. Τραπέζι συνομιλίας από nickd.

Χρόνος: Τετάρτη 8 Απριλίου 2009, 20:00.

Προπονητής: Ν. Δελημπαλταδάκης

Θέμα

Εκπαιδευτικές διανομές